Chỉ vì điều này mà cả showbiz khuyên Anh Tú nên BỚT chơi Gameshow lại | SML

About the author

Comments

  1. Runing man mà thay phát bằng tú chắc hay nhỉ. Ns vậy thôi chứ đừng ném đá nha mn.🙃🙃🙃

  2. Thiệt chứ anh tú chơi dơ thiệt . Dô running man chăc cười ỉa . Phiên bản lỗi của Sú ..

  3. …a Tú chắc là con cháu thất lạc của chú Kim Tử Long quá…2 con người chơi gian mà rất tỉnh và điềm đạm… ^^

  4. Cái kiểu đeo tai nghe đoán từ kia ông Tú cố tìh hay sao ý. Chứ đồg đội nhìn khẩu hìh là ra luôn ngoại trừ hắn

  5. Anh tú mà thành viên chính thức trong running man thì Anh Tú và BB Trần một cặp thánh chơi dơ rùi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *